Informatyka śledcza eksperckie usługi

Informatyka śledcza zwana również informatyką kryminalistyczną polega na badaniu dowodów elektronicznych. W dzisiejszych czasach coraz częściej posługujemy się pojęciem DFIR, które to sprowadza się do dwóch ścieżek podejścia do analizy.

Pierwszym, tradycyjnym podejściem jest badanie nośnika informacji (zazwyczaj dysku twardego) podłączonego za pomocą blokera (urządzenie fizycznie uniemożliwiające zapis na materiale dowodowym) do komputera, na którym wykonuje się analizę przy pomocy specjalistycznego oprogramowania – podejście to cechuje przede wszystkim dokładność analizy. Minusem jest jednak czas badania, który biegnie od zabezpieczenia – w tym wykonania kopii binarnej (1:1) – po indeksowanie zawartości (takie jak wyszukiwanie ciągów binarnych) oraz ręczną analizę wyników. Całość zazwyczaj trwa kilka dni ponieważ sama kopia binarna wykonuje się wiele godzin.

Drugim podejściem natomiast jest live forensics polegający na podejściu od strony reagowania na incydenty, kiedy to najbardziej kluczowy jest czas reakcji i w tym przypadku analiza wykonywana jest bezpośrednio na materiale dowodowym czyli włączonym systemie operacyjnym. Minusem jest jednak fakt, że jeśli w systemie działa złośliwe oprogramowanie typu rootkit to systemowe sygnały mogą być zakłamane – innymi słowy otrzymywane z wykonanych poleceń wyniki mogą być sfałszowane. Również sama analiza jest o wiele mniej dokładna niżeli w przypadku tradycyjnego podejścia opisanego w pierwszym przypadku.

Każde więc podejście ma swoje wady i zalety, co nie wyklucza możliwości ich łączenia – do tego jednak potrzebne jest doświadczenie w przeprowadzaniu takich analiz. Istnieje bowiem też możliwość wykonania obrazu dysku włączonego komputera jak również zabezpieczenia informacji przechowywanych w pamięci RAM – co z kolei pozwala na późniejszą wnikliwą analizę.

Realizujemy eksperckie usługi z zakresu informatyki śledczej, Adam Ziaja jest biegłym sądowym z listy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz autorem książki „Praktyczna analiza powłamaniowa. Aplikacja webowa w środowisku Linux” (ISBN 978-83-01-19347-8) poruszającej tematykę informatyki śledczej i reagowania na incydenty (DFIR), wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W razie potrzeby jesteśmy w stanie skompletować większy zespół informatyków śledczych, w tym biegłych sądowych. Bierzemy również udział w zabezpieczaniu sprzętu komputerowego, także na miejscu przestępstwa.

Referencje

ipn
Instytut Pamięci Narodowej (IPN)
reserved
Reserved (LPP)
askberry
Askberry
onet
Onet
interia
Interia
wp
Wirtualna Polska
empik
Empik
home
Home.pl

Eksperckie usługi w zakresie bezpieczeństwa IT

Red Team Red Team to wysoce wyspecjalizowana polska firma zajmująca się usługami z zakresu cyberbezpieczeństwa. Nasze kompetencje poparte są najbardziej uznanymi certyfikatami, referencjami od znanych podmiotów oraz doświadczeniem zawodowym na najwyższych technicznych stanowiskach, w znanych międzynarodowych firmach. Posiadamy eksperckie doświadczenie w wymienionych niżej dziedzinach:

Red team (atak, ofensywne bezpieczeństwo)

Blue team (obrona, defensywne bezpieczeństwo)

Przeprowadzamy kompleksowe audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego (testy bezpieczeństwa). Zapraszamy do zapoznania się z naszymi sylwetkami zawodowymi. Ze względu na rozległe doświadczenie podejmujemy się również innych, nietypowych zleceń związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym.


  1. Autoryzowane ataki (symulacja) odzwierciedlające realne możliwości atakujących od warstwy sieciowej i socjotechniki po aspekty fizycznego bezpieczeństwa.
  2. Atak w postaci wysyłki wiadomości e-mail, która wygląda, jakby została wysłana przez osobę lub firmę znaną użytkownikowi.
  3. Zgodnie z prawem, tylko na zlecenie sądu lub organu państwowego prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

Słowa kluczowe: testy podatności, intrusion detection system (ids), audyt kodu źródłowego, testy wydajnościowe, red team, biegły sądowy z zakresu informatyki, fuzzing (fuzz testing), ochrona przed phishingiem, testy wydajności aplikacji, audyt bezpieczeństwa, testy bezpieczeństwa, testy penetracyjne aplikacji webowych (www), ochrona infrastruktury krytycznej, bug bounty, testy penetracyjne sieci, red teaming, security operations center (soc), audyt konfiguracji, reagowanie na incydenty, phishing, blue team, informatyka śledcza, analiza powłamaniowa, testy socjotechniczne, purple team, cyber threat intelligence, cyber threat hunting, testy penetracyjne.